Skip to main content

من یک افغان هستم و در جستجوی موقف پناهندگی در خارج از افغانستان در یک کشور همسایه میباشم

آیا این مطلب مفید بود؟
از 1 نظر دهنده 1 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top