Skip to main content

من عضوی از یک اقلیت مذهبی ایرانی هستم. من پس از سفر به وین طی برنامه HIAS، از امتیاز اسکان مجدد پناهندگان در ایالات متحده محروم شده‌ام.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top