Skip to main content

درخواستی ویزه مهاجرت من بنابر منع ورود مسلمانان یا اتباع افریقایی رد شده بود. چگونه میتوانم از سفارت یا کنسلگری بخواهم تا کیس مرا بازگشایی نماید؟

آیا این مطلب مفید بود؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top