Skip to main content

من یک افغان هستم و از طریق برنامه اقامت مشروط (پرول) وارد ایالات متحده شده ام. سند جواز کار من نادرست است.

آیا این مطلب مفید بود؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top