Skip to main content

تغییر در پروسه ویزه خاص مهاجرت SIV و حذف درخواستی I-360 برای من چه معنی دارد؟

آیا این مطلب مفید بود؟
از 1 نظر دهنده 1 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top