Skip to main content

من یک نامهٔ رد درخواست از COM دریافت کردم. چگونه در خصوص این تصمیم فرجام‌خواهی کنم؟

آیا این مطلب مفید بود؟
از 15 نظر دهنده 10 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top