Skip to main content

من یک نامهٔ رد درخواست از COM دریافت کردم. چگونه در خصوص این تصمیم فرجام‌خواهی کنم؟

آیا این مطلب مفید بود؟
از 8 نظر دهنده 5 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top